Släcksystem

Vi installerar och underhåller fogmaker släcksystem i alla typer av fordon.

Ett modernt släcksystem minskar stilleståndstiden, risken för skador på dig, din maskin och din omgivning i händelse av en brand.


Ett släcksystem är ett komplicerat och aldrig får ”klicka”. Vårt underhåll ser till att ditt system alltid är redo om olyckan skulle vara framme.

Installation

Planering och installation av släcksystem

Service

Förebyggande underhåll av släcksystemet ser till att det fungerar när det behövs

Reparation

Om ditt systemet går sönder hjälper vi dig att reparera det så att ditt fordon alltid är skyddat

Återställning

Efter en brand hjälper vi dig att återställa systemet så att det är redo om en olycka inträffar igen

Partners

Vi är certifierade på Fogmakers släcksystem.